Loading...

Dvojfarebná tlač. Tlačiareň štítkov GHS/CLP.

Hlavná stránka / Novinky / Dvojfarebná tlač. Tlačiareň štítkov GHS/CLP.

Globálne jednotný systém klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) je medzinárodne dohodnutým systémom, ktorý nahrádza určité štandardy, týkajúce sa klasifikácie a označovania používaných v rôznych krajinách, na základe jednotných kritérií.
Toto kritérium sa používa na štítkoch a bezpečnostných listoch, ktoré konkrétne špecifikujú každé nebezpečenstvo.

V prípade GHS štítkov je vyžadované štandardizovanie piktogramov označujúcich nebezpečenstvo. Tieto štítky by mali byť vytlačené dvoma farbami, konkrétne čiernou a červenou.

Tlačiarne Limitag V5 a Limitag V6 sú schopné dvojfarebnej tlače CLP – GHS štítkov a to vo vysokom rozlíšení priamo na obal. Bez potreby papierovej etikety.

Veľkosť tlačových fontov od 7 bodov (1mm) a použitie dvoch farieb umožňujú správne označenie podľa GHS pri in-line produkčných rýchlostiach.